Årsoversigt og liste.

Iflg. den nye dagtilbudslov skal dagen i den private pasningsordning tilrettelægges, så den fremmer børns læring gennem trygge rammer.

Vi har valgt at arbejde ud fra læreplans temaerne.

For at dokumentere, at vi når hele vejen rundt om hver enkelt barn vil vi løbende udfylde en udviklingsplan, og tage en snak med jer om jeres barns udvikling (Vi starter med de ældste børn).

Vi har udarbejdet:
– En årsoversigt med emner vi vil have særlig fokus på.
– En liste over “Hvad skal børnene lære” og “hvornår lære vi dem de ting”

Som I kan se ud fra listen, så kommer vi igennem de fleste punkter hver dag.

Cookie-samtykke med Real Cookie Banner