Priser

Aalborg Kommunes tilskud er pr. 1/1-2024 6663,00 kr. pr. måned (indsættes på morens NEMkonto den sidste hverdag i måneden). Vores pris er 9900,00 kr. pr. måned som indsættes på vores konto den sidste hverdag i måneden. Din pris efter tilskud er 3237,00 kr. for en plads hos os (12 mdr./året).

Ved underskrivelse af kontrakt, skal der betales et gebyr på 2500 kr. Dette beløb fratrækkes den første måneds betaling. Beløbet returneres ikke hvis barnet ikke starter.

Husk barsel skal være slut, for at kunne få tilskud (deltidsbarsel er ok, men der modregnes i tilskuddet).

Der ydes søskende rabat efter gældende regler.

Kommunen giver ikke yderligere tilskud til privat pasning, så er man f.eks enlig forsørger, skal man selv betale fuld egenbetaling.

Cookie-samtykke med Real Cookie Banner