Priser

Aalborg Kommunes tilskud er pr. 1/1-2020 5811,00 kr. pr. måned (indsættes på morens NEMkonto den sidste hverdag i måneden). Vores pris er 8600,00 kr. pr. måned som indsættes på vores konto den sidste hverdag i måneden. Din pris efter tilskud er 2789,00 kr. for en plads hos os (12 mdr./året).

Husk barsel skal være slut, for at kunne få tilskud (deltidsbarsel er ok, men der modregnes i tilskuddet).

Der ydes søskende rabat efter gældende regler.

Kommunen giver ikke yderligere tilskud til privat pasning, så er man f.eks enlig forsørger, skal man selv betale fuld egenbetaling.