Kommunens rolle

Godkendelsen: Vi er godkendt af Aalborg Kommunen under §78 (til 5 børn hver).
Den tilsynsførende pædagog vurdere både de personlige kvalifikationer, de fysiske og sikkerhedsmæssige rammer, og ud fra det vurdere hun, om man er egnet til at blive godkendt og til hvor mange børn.

Attester: Der indhentes straffeattest, socialattest og børneattest, på alle over 18 år i husstanden.

Tilsyn: Der bliver ført tilsyn af Aalborg kommune, 4 gange om året – både anmeldt og uanmeldt. De kan også tage godkendelsen tilbage, såfremt der er ting der ikke er, som de skal være.

Vedrørende opsigelsesvarsel:  Ved opsigelse af jeres barn, laves en skriftlig opsigelse til dagplejeren og der sendes en kopi til Privat Pasning, Stationsvej 5, 9280 Storvorde. Opsigelsesvarslet er løbende måned + 1 måned, og det er gensidigt. Vi er forpligtiget til at passe jeres barn i opsigelsesperioden, og I er forpligtiget til at betale. Eksempel: Hvis Jeres barn skal opsiges med sidste dag den 30. september, skal opsigelsen foreligge senest den 31. august.