Tidelig opsporing

Opsporingsmodellen skal sikre en fælles og systematisk metode for tidlig opsporing af børns trivsel.

Styrke det fælles, faglige grundlag, som der handles på

Styrke samarbejdet med forældrene om børns trivsel

Styrke udviklingen af de pædagogisk læringsmiljøer, hvor også børn i udsatte positioner er en betydningsfuld del af fællesskabet

Sikre tidligere, rettidige og mere kvalificerede underretninger til famiiegrupperne ved bekymring for børne trivsel

Opsporingsmodellen har 4 metoder, som vi anvender i det målrettede arbejde med en tidlig opsporing og indsats for at forbedre evt. manglende trivsel:

 • Trivselsevaluering
 • Dialogmøde
 • Faglig sparring
 • Den gode overgang

Vi trivselsevaluerer alle børn 2 gange om året

Trivselsevaluering:

Børns trivsel inddeltes i 4 områder:

 • Kognitiv trivsel
 • Psykisk og emotionel trivsel
 • Social trivsel
 • Fysisk og sansemotorisk trivsel

Vi trivselsevaluere i forhold til 3 positioner:

 1. Trivsel
 2. Ekstra opmærksomhed
 3. Bekymring

Hvis en evaluering ender med en positionering i ekstra opmærksomhed eller bekymring vil forældrene altid blive inddraget.

Dialogmøde:

Dialogmøde er en metode til møde med forældre og eventuelt tværfaglige samarbejdspartnere samt Tilsyn for Privat Pasning, når der er behov for at tale om et barns trivsel.

Faglig sparring:

Faglig sparring skal være med til at udvikle og kvalificere det pædagogiske læringsmiljø eller den sundhedsfaglige praksis og dermed styrke kvaliteten i dagtilbudene og sundhedsplejen ved, at de faste arbejdsgange og rutiner undersøges. Målet er at styrke faglighed og handlekompetance i forhold til den tidlige indsats i opsporingen af børn, som ikke er i trivsel. 

Ved faglig sparring får medarbejderne mulighed for refleksioner og mulighed for at se udfordringer fra forskellige perspektiver.

Den gode overgang:

Vidensdeling om børns trivsel og gode erfaringer i forhold til samarbejde samt pædagogisk praksis er væsentlig for at understøtte den gode overgang.

Metoden rammesætter udfyldelsen af et overgangsbeskrivelse samt invitation til en overgangssamtale for børn i ekstra opmærksomhed eller bekymring

Målretter en systematisk vidensdeling som led i at sikre, at de børn får den hjælp, de har brug for, og en god start i det nye tilbud.