Trivsels evalueringer.

Vi trivselsevaluerer alle børn 2 gange om året

Børns trivsel inddeles i 4 områder:

  • Kognitiv trivsel
  • Psykisk og emotionel trivsel
  • Social trivsel
  • Fysisk og sansemotorisk trivsel

Vi trivselsevaluere i forhold til 3 positioner:

  1. Trivsel
  2. Ekstra opmærksomhed
  3. Bekymring

Hvis en evaluering ender med en positionering i ekstra opmærksomhed eller bekymring vil vi altid informere forældrene og tage en snak om hvad vi kan gøre for at barnet kommer i trivsel.

Cookie-samtykke med Real Cookie Banner