Tilsynsrapport april 2023.

Konklusion fra tilsynet
Anmeldt tilsyn med ankomst 8.15.
Der er 9 af de 10 indmeldte børn tilstede.
Det opleves hvordan BPerne og deres vikar på dagens tilsyn er nærværende, italesættende og fysisk tilgængelige for omsorg for børnene.
Tilsynsbesøget er overordnet præget af ro og børnene virker nogenlunde til at være trygge ved min tilstedeværelse.
Der opleves på tilsynet en god relation mellem BPerne/vikaren og børnene.
BPerne og deres vikar opleves under tilsynet som italesættende og nærværende i deres samspil med børnene.

Observationer:
Anmeldt tilsyn med ankomst kl. 8.15.
Der er 8 børn tilstede ved tilsynets start. Barn 2,05 ankommer kl. 8.30.
Tilstede er Helle og Claus samt deres vikar Mette.
Tilsynet foregår kortvarigt på legeværelset og efterfølgende i stuen, hvor der serveres formiddagsmad.
UT er placeret på en stol i hjørnet af legeværelset, mens BPerne er tilgængelig på gulvet og i en sofa. Ved spiseseancen sidder de ved bordet med UT placeret på en stol lidt derfra. Tilsynet afsluttes udenfor.

På dagens tilsyn ses følgende:
Legeværelset er indrettet og opdelt i mindre læringsmiljøer. Der er legetøj henvendt til forskellig alder tilgængeligt for børnene.
BPerne opleves italesættende i samspillet med børnene.
Der tales med neutrale stemmer og det opleves at de justerer sig til børnene ift. alder og udvikling. Der opleves en enkelt situation hvor en stemme hæves et barn skubber et andet.
Det opleves at BPerne roser og anerkender børnene undervejs.
Børnene inddrages i oprydningen inden spiseseancen.
Børnene guides undervejs fx under spiseseancen omkring ikke at fylde munden for meget. Der opleves en tryg relation mellem BPerne og børnene.
Barn 0,09 opleves utryg ved UTs tilstedeværelse. Særligt Claus opleves opmærksom herpå og taler beroligende med barnet. Dette aftager efterhånden som tilsynet skrider frem.
Det ses at BPerne laver sjov med børnene under måltidet. Der opleves en opmærksomhed for at tydeliggøre for børnene at der laves sjov.
Det ses hvordan BPerne taler med børnene om dagen og hvad der skal ske efterfølgende. Der serveres boller med marmelade.
BPerne ses fordele deres opmærksomhed og inddrage det enkelte barn i dialogen.
BPerne vasker børnenes hænder og ansigt efter måltidet.
Der opleves en klar opgavefordeling blandt BPerne ift. mikroovergangene som fx garderobeseancen mellem måltidet og da de skal ud. Ligeledes forberedes børnene på disse. Det ses hvordan børnene støttes ift. selvhjulpenhed ift. påklædning. De anvises positivt og anerkendes undervejs i processen.
Børnene opleves bekendte med strukturer og rutiner. De ses hvordan der arbejdes med turtagning.
Det opleves at børnene mødes relevant og de gives alderssvarende forklaringer.
Udenfor er pasningsordningen indrettet med et stort legeareal med fliser og kunstgræs. Der er diverse legesager fundet frem til børnene.
Det ses hvordan BPerne igangsætter børnene med leg og ligeledes understøtter legen efterfølgende.
Tilsynet afsluttes kl. 9.45.

Leave a Reply

Cookie-samtykke med Real Cookie Banner