Kursus

2023:
Kursus – Autisme og sanseforstyrrelse

Webinar – Indblik i kursus “Autisme og sanseforstyrrelser”

2022:
Webinar – Tidelige tegn på ADHD

2021:
Førstehjælp

2019:
Kursus – Neuropædagogik som redskab i pædagogisk arbejde
Kursus – Den styrkede pædagogiske læreplan

2018:
Kursus – Certificering til Mindfuld Dagplejer
Foredrag – Familievejleder Lola Jensen

2017:
Foredrag “Neuropædagogik” med hjerneforsker og læge Kjeld Fredens
Kursus – Opdatering af førstehjælp

2016:
Kursus – Opdatering af førstehjælp
Kursus – “forældre samarbejde i pædagogiske dagtilbud”.
Foredrag – Sprogstimulering v/ Lotte Salling
Foredrag – Tidlig opsporing og bekymringsafklaring ( børn 0-6 år) V/ Anna Marie Glavind
Foredrag – Motorikterapi v/ Gitte Randorff Harrebek
Foredrag – Æblebørn.dk v/Anette Straadt – Ekspert i børnesundhed
Kursus – Leg med sprog
Foredrag – med Lola Jensen

2015:
Foredrag/kursus: Stimulastikkens tegn v/Camilla Oxvig (Stimulastik består af lege, som styr barnets sansemotorisk udvikling).
Kursus: -Børns kompetanceudvikling 0-5 år.

2014:
Kursus: Børn & Natur (Naturdagplejer)
Foredrag: Sensitive og Signalstærke børn
Kursus: Hoppe Loppe med Michael Back
Foredrag: Enneagram (Hvad er det der får os til at gøre som vi gør, og føle det vi gør…..)
Foredrag: Brug af IT i hverdagen med børnene.

2013:
Foredrag: Stress
Kursus: Børns motorik, sansning og bevægelse (Idrætsdagplejer)
Foredrag: Hvorfor gør børn som de gør
Kursus: 12 timers førstehjælp
Kursus: Musik med Michael Back Jensen
Kursus: Brandkursus
Foredrag: Børn og søvn (søvnforsker)

2012:
Foredrag: Familievejleder Lola Jensen
Kursus: Førstehjælp.
Kursus: Leg med sprog
Kursus: Brugen af kompetancehjulet.- Et værktøj som kan vurdere hvor barnet befinder sig udviklingsmæssigt.
Foredrag: – Dagplejebørns sansemotoriske og generelle udvikling – I teori og praksis undervises der i motorik, sanser, og om børns glæde og gavn af at bevæge sig. – Hvad kan vi som voksne gøre, for at observere og stimulere børnenes motoriske udvikling.

2010:
Kursus – Førstehjælps kursus målrettet til børn.
Kursus – Børns kompetanceudvikling 0-5 år og Samspil og relationer i pædagogisk arbejde.
Kursus – Kroppen på Toppen i Dagplejen. – (Børn & Sundhed – Ergonomi og arbejdsmiljø – Motorik, sanseintegration og selvhjulpne børn – Udfordrende aktiviteter i inde- og uderum – Rim, remser og aktive historier – læreplaner – Ideer til legestuen).

Vi er medlem af foreningen “Privat pasning i Nordjylland”. Foreningen arrangerer forskellige foredrag, kursus, temaaftener og førstehjælp m.v. – som altid vil foregår i Vores fritid.

 

Cookie-samtykke med Real Cookie Banner