Sygdom-vaccination

Da vi følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer med hensyn til sygdom, vaccination mm., skal børnene følge vaccinationsprogrammet her i vores pasningsordning.

Hvis jeres barn er syg, skal I give besked hurtigst muligt – gerne inden kl. 8.00, ved raskmelding gerne dagen før af hensyn til planlægning.

Syge børn har brug for ro og omsorg fra deres primære voksne. Hvis børnene ikke er i stand til at følge en normal dagligdag i pasningsordningen, skal de passes hjemme til de er raske igen. Syge børn smitter hinanden og deres søskende, forældre og børnepasseren og giver meget sygefravær, derfor skal de ikke afleveres i pasningsordningen.

Ved akut opstået sygdom, vil vi kontakte jer forældre med henblik på, at få barnet afhentet. Vi følger samme retningslinjer for børns sygdom som i den kommunale dagpleje, nemlig Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Se mere på http://sst.dk

Der kan gives livsvigtig medicin i pasningsordningeen ved eksempelvis astma, feberkrampe o.lign.

Vi modtager ikke børn der får Panodil.

Hvis vi er syge:
I vil få besked hurtigst muligt om, at en af os er syg.

Vi kan ikke garantere, at vi har en vikar i tilfælde af sygdom.

Cookie-samtykke med Real Cookie Banner