Pædagogisk samarbejde

Nyt tiltag her i dagplejen:

Vores arbejde som dagplejer kræver meget af os hver dag, da vi skal sikre os:

  • at børnene får de bedste udviklingsmuligheder, så de bliver udfordret og udviklet på alle områder.
  • at I som forældre føler jer trygge ved os,
  • at vi kan give Jer råd/vejledning i de opdragelsesproblemer I kan stå i.
  • Der ud over er vores målsætning at give børnene tryghed, nærvær, kærlighed og omsorg samt styrke deres selvværd, motorik, kreativitet og selvstændighed.

For at kunne gøre det på den bedste måde, har vi bruge professionel sparring, og har derfor valgt at købe x-antal besøg af en pædagogisk konsulent.

Aalborg kommune /privat pasning kommer som bekendt på tilsyn 2 gange om året og vurdere helheden i dagplejen (de må ikke diskuterer det enkelte barn med os).

Det vil blive lidt det samme tilbud, som der er i den kommunale dagpleje.

Den pædagogiske konsulent kan være behjælpelig med flg.:

  • Konkrete iagttagelser af det enkelte barn/gruppen/OS og efterfølgende sparring?
  • Råd / vejledning ved hjælp af Marte Meo metoden – som er en videobaseret metode med fokus på udviklingsstøttende kommunikation og handlemuligheder?
  • Råd / vejledning til samarbejdet med forældrene?
  • Supervision i forhold til et konkret problem / udfordring?
  • Sparring i forhold til dagligdagen – får vi arbejdet udviklingsstøttende nok i forhold til det enkelte barn / gruppen, i de aktiviteter vi har valgt både inde og ude?
  • Eller andet som vi oplever, vi har brug for sparring til.

Men for, at vi må indgå samarbejde med den pædagogiske konsulent, skal I som forældre sige ok til det, da vi jo’ er underlagt vores tavshedspligt.

Vi håber at I alle vil støtte op om dette nye tiltag.

Husk på, at det børnene skal bygge deres fremtid på, er det de lærer i deres 3 første år hvor de er her hos os.

Leave a Reply

Cookie-samtykke med Real Cookie Banner